ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΩΔΗτου ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΦΙΔΗ
Κείμενα - στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΛΑΝΟΥ
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Ο ΜΥΣΤΡΑΣ

1.  

ΕΩΘΙΝΟ
Φωνή: Γρ. Βαλτινός
Ελεύθερη εκτέλεση με κλαρίνα

ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΗΣ
Αφήγηση: Αντ. Βαλάκου
Ερμηνεία: Χορωδία

2.

ΜΥΣΤΡΑΣ   (τραγούδι)
Ερμηνεία: Ειρ. Ζώη, Χορωδία

3.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ με κλαρίνο
Αφήγηση: Αντ. Βαλάκου, Γρ. Βαλτινός

4.

ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ
Αφήγηση: Αντ. Βαλάκου
Ερμηνεία: Χορωδία

5.

ΨΑΛΜΟΣ Κ’ 
Αφήγηση: Αντ. Βαλάκου
Ερμηνεία: Γ. Φανάρας, Σ. Καπετανάκου, Χορωδία

6.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Ερμηνεία: Σ. Καπετανάκου, Χορωδία

7.

ΣΩΣΟΝ, ΚΥΡΙΕ, ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΣΟΥ
Ερμηνεία: Χορωδία

8.

ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ   
Ερμηνεία: Γρ. Βαλτινός, Χορωδία

9.

ΚΑΤΑΞΙΩΣΟΝ, ΚΥΡΙΕ   
Αφήγηση: Αντ. Βαλάκου

10.

ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΗΣ   (τραγούδι)
Ερμηνεία: Χορωδία
Αφήγηση: Γρ. Βαλτινός, Αντ. Βαλάκου

11.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΥΘΕΙΟ    (ορχηστρικό)
Αφήγηση: Γρ. Βαλτινός, Αντ. Βαλάκου

12.

ΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟΝΗΣΙ   (τραγούδι)
Ερμηνεία: Κ. Κουλλιά, Χορωδία
                 

 

ΜΥΣΤΡΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Η ΠΟΛΗ

1.  

ΕΙΣΟΔΟΣ (ορχηστρικό)

2.

Ω ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΣΟΦΙΑ   (τραγούδι)
Αφήγηση: Γρ. Βαλτινός
Ερμηνεία: Γ. Μπουφίδης, Χορωδία

3.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ με ούτι
Αφήγηση: Γρ. Βαλτινός

4.

ΓΙΑΝΤΑ (τραγούδι)
Ερμηνεία: Κ. Κουλλιά, Γ. Φανάρας, Χορωδία

5.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ με βιολί
Αφήγηση: Αντ. Βαλάκου, Γρ. Βαλτινός

6.

ΒΑΣΤΑ   (τραγούδι)
Ερμηνεία: Κ. Κουλλιά, Αντ.Βαλάκου,              
Γ. Φανάρας, Ειρ. Ζώη, Χορωδία
Αφήγηση: Αντ. Βαλάκου

7.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ με κλαρίνο
Αφήγηση: Αντ. Βαλάκου, Γρ. Βαλτινός

8.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Αφήγηση: Γρ. Βαλτινός

ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΩΡΑ
Ερμηνεία: Σ. Καπετανάκου, Χορωδία

9.

ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ
Ερμηνεία: Γρ. Βαλτινός, Χορωδία

10.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
Αφήγηση: Αντ. Βαλάκου

Η ΕΛΠΙΣ ΜΟΥ Ο ΠΑΤΗΡ
Ερμηνεία: Γρ. Βαλτινός, Χορωδία

ΤΗΝ ΠΑΣΑΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ
Ερμηνεία: Γρ. Βαλτινός, Χορωδία

11.

ΔΙΑΣΩΣΟΝ – ΕΠΙΒΛΕΨΟΝ
Ερμηνεία: Γ. Φανάρας, Χορωδία,
Ειρ. Ζώη, Χορωδία

12.

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
Ερμηνεία: Γ. Μπουφίδης, Χορωδία

ΣΤΑ ΤΕΙΧΗ
Αφήγηση: Γρ. Βαλτινός, Αντ. Βαλάκου 

13.

ΑΛΩΣΗ   (θρήνος)
Ερμηνεία: Γ. Φανάρας
Αφήγηση: Αντ. Βαλάκου

Ελεύθερη εκτέλεση με βιολί
ΕΑΛΩ Η  ΠΟΛΙΣ
Αφήγηση: Αντ. Βαλάκου
Ερμηνεία: Χορωδία

14.

ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ ΗΜΩΝ  (τραγούδι)
Ερμηνεία: Τζ. Φωτεινοπούλου, Χορωδία 
Αφήγηση: Αντ. Βαλάκου